lagkännedom och cookie policy

JURIDISK MEDDELANDE OCH KOKPOLITIK

ANVÄNDARVILLKOR OCH PRIVATPOLITIK

Läs noga detta avsnitt innehåller Upphovsrätt och ANVÄNDAR OCH POLICY för tillträde, navigation och användning av webben ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL, som finns i webbadressen http://www.demvox.com hädanefter "webbplatsen" Access navigation och användning av den här webbplatsen förut tiden uttrycka och oreserverad acceptans av alla villkor i denna juridiska information, som har samma kraft och verkan som något skriftligt avtal och undertecknas. Verkställighet och efterlevnad kommer att krävas för varje person som har åtkomst till eller använder "webbplatsen". Om du. Inte är i enlighet med de villkor som, inte tillgång till, bläddra eller använda "webbplatsen".

Uppgiftsskyldighet till intresserade parter och begäran om samtycke att citera de grundläggande nivåuppgifterna.

För de ändamål som föreskrivs i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria utbytet av dessa uppgifter och Genom vilket direktiv 95/46 / EG (Allmän dataskyddsförordning) upphävs ger vi dig följande information och du ombeds i förväg att få ditt samtycke till att överföra grundnivådata baserat på följande information.

Behandling: Klienter.

ANSVARIG

ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL är ett företag med NIF: B86395605 och hemvist på sida Neinor Henares, 1 - 6 - 28880 Meco (Madrid)

ÄNDAMÅL

Tillhandahållande av tjänster av ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL. och fortsätta att hålla dig informerad om våra tjänster via brev, e-post / webb

LEGITIMITET

Uppgifter som frivilligt lämnas av den berörda personen för att ta emot våra tjänster.

MOTTAGARE

De kommer inte att säljas till tredje part, utom i fall där det finns en laglig skyldighet.

URSPRUNG

Uppgifterna har lämnats av den berörda parten / den juridiska representantenVARAKTIGHET

Samtidigt behåller det befintliga förhållandet och / eller de år som är nödvändiga för att följa lagliga skyldigheter.

KATEGORI AV PERSONUPPGIFTER

De som är nödvändiga för att upprätthålla tillhandahållandet av tjänsten.

Identifiering: CIF / NIF / DNI; Företagsnamn; Namn och efternamn; Riktning; Telefon / Fax / E.MAIL. Andra typiska data: Professionella; Ecoekonomisk, finansiell och försäkring

RÄTTIGHETER

Har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätta felaktiga uppgifter eller begäran, om möjligt, dess radering när inte längre behövs data, utom inom föreskriven tid av skatte- och arbetslagstiftning på förskrivning ansvar - Att göra bör åtgärdas genom post, tillsammans med en läslig kopia av ditt ID, adressen till styrenheten.I) UPPGIFTER OM ANSVAR OCH ADRESS FÖR UTFÄRDET AV DESS ARC RÄTTIGHETER
SPACES SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL: är ett företag med NIF: B86395605 och hemvist på sid Neinor Henares, 1 - 6 - 28880 Meco (Madrid) - Telefon: 913 703 991 - E. Mail: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen. (Www.demvox.com)

DATABESKYTTNINGSPOLITIK.
Denna dataskyddspolicy är en integrerad del av webbplatsens juridiska meddelande. I överensstämmelse med bestämmelserna i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria utbytet av dessa uppgifter och där direktiv 95/46 / CE (Allmänt dataskyddsförordning) upphävs meddelar ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL att:


1. Personuppgifter som tillhandahålls av dig genom denna "Web Site" ljudisolerade BÄRBAR ägande Demvox Spaces, SL, kommer att införlivas i behandlingar ägande av utrymmen ljudisolerade Demvox bärbara SL. Syftet med dessa behandlingar är att hantera användarnas "Web Site" managementtjänster som erbjuds via webbplatsen och i förekommande fall, förvaltning, utveckling och genomförande av relationen etablerats mellan RUM ljudisolerade BÄRBAR Demvox, SL och de som tillhandahåller sina personuppgifter genom "webbplats".

På samma sätt, mellanslag ljudisolerade BÄRBAR Demvox, SL kommer att behandla data för att hantera förfrågningar tas emot via "Web Site" av användare av samma, både registrerade och oregistrerade användare och överföring av information på olika sätt användare till dem, om ljudisolerade BÄRBAR Demvox utrymmen, SL, aktiviteter, tävlingar, tjänster och dokumentation av olika slag och olika medier.


2. Vi informerar också och genom att acceptera denna sekretesspolicy samtycker du till att dina personuppgifter om han uppmanas att göra det, kan vidarebefordras till tredje part så att de kan göra, på olika sätt, inklusive e-post, överföring av information, om tjänster relaterade till vår verksamhet.

3. Du garanterar att den information som lämnas är korrekt, korrekt, fullständig och aktuell och ansvarar för eventuella skador eller förluster, direkt eller indirekt, som kan uppkomma till följd av brott mot sådan skyldighet. I händelse av att de uppgifter som lämnats motsvarar en tredje part garanterar du att du har informerat den tredje parten av de aspekter i detta dokument och fick sin auktorisation att ge sina uppgifter att ljudisolerade BÄRBAR Demvox Spaces, SL för de ändamål.

4. När personuppgifter samlas in via formuläret kommer att kräva att du bidrar åtminstone de som är markerade med en asterisk, eftersom om denna information inte lämnas anses nödvändigt, mellanslag ljudisolerade BÄRBAR Demvox kan SL inte acceptera och hantera Webbtjänst eller förfrågan.

5. Som svar på frågor RUM ljudisolerade BÄRBAR Demvox, SL för att garantera säkerheten och sekretessen för dina data, har de antagit säkerhetsnivåer som krävs för att skydda personuppgifter och installerat de tekniska hjälpmedel till sitt förfogande för att förhindra förlust , missbruk, ändring, obehörig åtkomst och stöld av personuppgifter via "hemsida" access.

6. Att utöva sina rättigheter till tillgång, rättelse, annullering och opposition av dina data, bör du skriva, tillsammans med en uppdaterad version av ditt ID till utrymmen ljudisolerade PORTABLE Demvox, SL med adress för sådana ändamål, kopian som avses i punkt I): ANSVARETS OCH ADRESSENS UPPGIFTER FÖR UTFÄRDANDE AV RÄTTIGHETER SOM ASSISTERAR DIG:

7. I enlighet med bestämmelserna i 34 / 2002 från 11 juli Services informationssamhället och elektronisk handel Act, och endast i händelse av att du inte vill ta emot elektronisk kommunikation i framtiden med mellanslag ljudisolerade PORTABLE DEMVOX, SL, kan uttrycka sådan önskan genom att skicka ett e-postmeddelande med mottagningsbevis till följande e-postadress: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen.

II) SYFTE OCH OMFATTNING
2.1. Dessa villkor reglerar tillgång till allt innehåll och tjänster som erbjuds av mellanslag ljudisolerade BÄRBAR Demvox, SL genom sin "Web Site" och användning därav av användarna.
Men ljudisolerade BÄRBAR Demvox Spaces, SL förbehåller sig rätten att ändra presentationen, konfiguration och innehåll "Web Site", liksom villkoren för tillgång till och / eller användning. Tillträde till och användning av innehållet och tjänsterna efter ikraftträdandet av deras ändringar eller ändringar i villkoren förutsätter acceptans av dem.


2.2. Trots ovanstående tillgång till visst innehåll och användning av vissa tjänster kan vara föremål för vissa särskilda villkor, när så är lämpligt, ersätta komplett och / eller ändra villkoren för användning och i händelse av konflikt råder Villkoren för de särskilda villkoren för de allmänna villkoren.
Innan du använder specifika tjänster som tillhandahålls av ljudisolerade BÄRBAR Demvox Spaces, SL, måste användaren läsa noga villkoren skapas, om någon, för ett liknande resonemang genom LJUDISOLERA BÄRBAR Demvox Spaces, SL. Användningen av specifika tjänster innebär godkännande av de särskilda villkoren som reglerar dem i den version som publiceras av SPORTS SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL vid den tidpunkt då användningen sker.


2.3. Tillträde, navigering och användning av "Webbplatsen" innebär och innebär att användaren accepterar detta juridiska meddelande och användningsvillkoren som den innehåller. I den meningen kommer användaren att förstås som den person som öppnar, navigerar, använder eller deltar i de tjänster och aktiviteter som utvecklats på "Webbplatsen".

III) ÅTGÄRD
3.1. Tillgång till innehåll och användning av de tjänster som tillhandahålls av "Webbplatsen"
Den har fri karaktär.
3.2. Tillgång till "Web Site" av minderåriga, förutom med föregående uttryckligt tillstånd från sina föräldrar, vårdnadshavare eller juridiska ombud är förbjudet, som kommer att hållas ansvariga för de handlingar som utförs av minderåriga din position I varje fall antas det att åtkomst av en mindre än "Web Site" har gjorts med uttryckligt tillstånd från sina föräldrar, vårdnadshavare eller juridiska ombud.
3.3. Åtkomst och navigering via "Webbplatsen" kräver ingen registrering, men för att få tillgång till vissa tjänster kan det krävas förhandsregistrering av denna "Webbplats" genom val av Användare, ID och lösenord.
Lösenord, personlig och kan inte överlåtas, måste genereras av användaren i enlighet med reglerna för robusthet och komplexitet etablerade när som helst genom ljudisolerade BÄRBAR Demvox Spaces, SL. Lösenordet som skapats av användaren har obegränsad giltighet.
Men "Webbplatsen" har de nödvändiga funktionerna så att användaren kan ändra sitt lösenord när han anser det lämpligt, till exempel eftersom han misstänker eller ständigt att lösenords konfidentialitet har brutits.
3.4. Lösenordet kommer att vara personligt och inte överförbart. Användaren samtycker till att göra flitig användning av ditt lösenord och hålla det hemligt, inte överföra det till tredje part eller RUM ljudisolerade BÄRBAR Demvox, SL. Följaktligen Användare ansvarar för vårdnaden och sekretess eventuella identifierare och / eller lösenord som har valts som registrerats i utrymmen LJUDISOLERA BÄRBAR Demvox, SL Användare och åtar sig att inte överföra dem till tredje part, vare sig tillfälligt eller permanent , eller tillåta dess tillgång till utomstående. Användaren kommer att ansvara för olaglig användning av "Web Site" av någon illegitima tredje part som använder ett lösenord för detta ändamål på grund av vårdslös eller förlust därav genom användaren använda.


Under denna användaren måste omedelbart meddela de ansvariga för "Web site" om någon faktum att felaktig användning av identifierare och / eller lösenord, till exempel stöld, förlust eller åtkomst godkända för dem för att fortsätta till deras omedelbara avbokning. Även om sådana fakta, mellanslag ljudisolerade BÄRBAR Demvox inte avslöjas, kommer SL vara befriade från allt ansvar till följd av missbruk av ID och lösenord från obehöriga.

IV) RÄTTIGHETER FÖR INTELLEKTUELL OCH INDUSTRIELL EGENDOM.
Den nuvarande "webbplatsen" regleras av spanska lagar och genom nationell och internationell lagstiftning om immateriell och industriell äganderätt. Under inga omständigheter kommer det att förstås att användarens åtkomst och navigering genom "Webbplatsen" eller användningen av tjänster som erbjuds via "Webbplatsen" innebär ett undantag, överföring, licens eller total eller delvis cession av nämnda rättigheter av användaren. SPACES SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL - Användaren har en strikt privat användningsrätt, uteslutande för att njuta av de tjänster som tillhandahålls i enlighet med dessa Allmänna Villkor.
Hänvisningar till namn och varumärken eller varumärken, logotyper eller andra kännetecken, vare sig ägs av utrymmena ljudisolerade BÄRBAR Demvox, SL eller tredje part, bär en implicit förbud mot deras användning utan samtycke av utrymmen ljudisolerade BÄRBAR Demvox, SL eller dess legitima ägare. Inte vid något tillfälle, om inte uttryckligen anges, tillgång eller användning av "webbplatsen" och / eller dess innehåll och / eller tjänster, ger användaren någon rättighet gentemot varumärken, logotyper och / eller kännetecken som ingår däri och skyddade enligt lag . alla immateriella rättigheter och industriell äganderätt på innehållet och / eller tjänster är reserverade och i synnerhet, är det förbjudet att ändra, kopiera, reproducera, offentligt kommunicera, förändra eller distribuera på något sätt hela eller delar av innehållet och / eller tjänsten ingår i "webbplats", för offentliga eller kommersiella ändamål, om du inte har uttryckligt skriftligt utrymmen ljudisolerade BÄRBAR Demvox, SL eller, i förekommande fall, innehavaren av godkännandet för upphovsrätt.

V) ANVÄNDNING AV "WEBSITE".
Användaren förbinder sig att använda "Webbplatsen" i enlighet med lagen och med dessa Allmänna Villkor. Användaren förbinder sig också att avstå från att använda "Webbplatsen" för ändamål eller effekter som är olagliga eller strider mot vad som fastställs i Allmänna Villkor. Genom att använda tjänster, Användaren samtycker med dessa villkor, överens om att inte överföra, distribuera eller göra tillgänglig för tredje part genom de tjänster som tillhandahålls av mellanslag ljudisolerade BÄRBAR Demvox, SL någon form av material som på något sätt strider lagstiftningen.

VI) LICENS FÖR KOMMUNIKATIONER.
6.1.I händelse av att användaren skickar information av något slag PLATSER ljudisolerade BÄRBAR Demvox, SL genom "Web Site", genom kanaler arrangerade för detta ändamål i sig själv "Web Site", användar representerar teckningsoptioner och håller med om att du har rätt att göra det fritt, att sådan information inte gör intrång upphovsrätt, är ett varumärke, patent, affärshemlighet eller andra tredje parts rättigheter sådan information inte är sekretessbelagd och att sådan information inte är skadlig för andra.


6.2. Användare recoDet accepterar inte ansvar och kommer att lämna ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL ofarligt för all kommunikation som du tillhandahåller personligen eller för dina räken, och når ansvaret utan att begränsa riktigheten, lagligheten, originaliteten och äganderätten till dem.

VII) ANSVAR OCH GARANTIER.
RUM ljudisolerade BÄRBAR Demvox kan SL inte garantera tillförlitligheten, användbarheten eller riktigheten av de tjänster eller information som tillhandahålls genom "Webbplatsen" eller verktyget eller sanningshalten i de handlingar genom "Web Site" framställd av yrkesmän från olika sektorer. Följaktligen ljudisolerade BÄRBAR Demvox Spaces, SL inte garantera eller ansvara för (1) kontinuiteten i innehållet på "webbplatsen" (2) frånvaron av fel i nämnda innehåll eller produkter; (3) frånvaron av virus och / eller andra skadliga komponenter i "Webbplatsen" eller på den server som tillhandahåller den; (4) otrissligheten hos "webbplatsen" och / eller impregnerbarheten av de säkerhetsåtgärder som antagits däri (5) bristen på användbarhet eller prestanda av innehållet på "webbplatsen" (6) skador på sig själv eller en tredje part, den som bryter mot villkor, regler och instruktioner RUM ljudisolerade BÄRBAR Demvox, SL i "Web Site" eller genom brott av säkerhetssystem " hemsida". Ändå, mellanslag ljudisolerade BÄRBAR Demvox, SL förklarar att den har vidtagit alla nödvändiga åtgärder, inom sin kapacitet och topp teknik, för att säkerställa en fungerande "Web Site" och undvika förekomsten och överföring av virus och andra komponenter skadligt för användarna. Om användaren får kännedom om existensen av något olagligt, olagligt, i strid med lag eller som skulle vara ett intrång i immateriella rättigheter och / eller industri, måste du omedelbart meddela RUM ljudisolerade BÄRBAR Demvox, SL så att den kan fortsätta antagandet av lämpliga åtgärder.


VIII) Länkar.
8.1 Länkar till andra webbsidor.
Om "Website" kunde hitta länkar till andra webbsidor via olika knappar, länkar, banderoller etc. skulle dessa hanteras av tredje part. RUM ljudisolerade BÄRBAR Demvox, SL har ingen makt eller mänskliga eller tekniska medel för att veta, kontrollera eller godkänna all information, innehåll, produkter eller tjänster som tillhandahålls av andra webbplatser som kan skapa länkar från "webbplats".


Följaktligen, mellanslag ljudisolerade BÄRBAR Demvox, SL kan inte ta något ansvar för någon aspekt av webbsida som kan etablera en länk från "Web Site", i synnerhet, exempel och inte begränsning, dess funktion, tillgång till data, information, filer, kvalitet och tillförlitlighet i sina tjänster, sina egna länkar och / eller någon av dess innehåll i allmänhet.
I denna mening, om användarna blir medvetna om oegentligheten aktiviteter genom dessa webbsidor från tredje part, måste de omedelbart anmäla RUM ljudisolerade BÄRBAR Demvox, SL i syfte att gå vidare för att inaktivera länken tillgång till samma. Upprättandet av någon form av länk från "Web Site" en annan främmande "webbplats" innebär inte att det finns någon form av relation, samarbete eller beroende mellan RUM ljudisolerade BÄRBAR Demvox, SL och ansvarig för den andra "Web Site".
8.2 Länkar på andra webbsidor till "Webbplatsen".
Om någon användare, enheter eller "Web Site" vill etablera någon form av koppling till "Web Site" ska uppfylla följande bestämmelser: Länken kommer endast riktas till hemmet eller hem för "Web Site", utan tillstånd uttrycklig och skriftlig av ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL.
Länken måste vara absolut och fullständig, det vill säga måste användaren genom ett klick, till URL-adressen för "webbplats" och måste innehålla den fulla omfattningen av skärmen Huvudsida "webbplats". I vilket fall som helst, om inte RUM ljudisolerade BÄRBAR Demvox, SL auktoriserade uttryckligen och skriftligen, "Web site" ger länken reproducera, på något sätt, "Web Site", inkludera den som en del av din webbplats eller i en av sina "frames" eller skapa en "browser" på någon sida av "webbplats". På sidan som etablerar länken är inte på något sätt förklara att ljudisolerade BÄRBAR Demvox Spaces, har SL godkänt länken inte ljudisolerade BÄRBAR Demvox Spaces, har SL gjort det uttryckligen och skriftligen. Om den enhet som gör länken från dess sida till "Web Site" ville inkludera på sin webbplats, varumärket, logotyp, slogan eller andra identifieringselement SPACES LJUDISOLERA BÄRBAR Demvox, SL och / eller "Site web, "du måste ha tidigare skriftligt tillstånd.
RUM ljudisolerade BÄRBAR Demvox, SL tillåter inte upprättandet av en länk till "Web Site" från de webbplatser som innehåller material, information eller olagliga, olagligt, förnedrande, obscent innehåll, och i allmänhet som strider moral, allmän ordning eller allmänt accepterade sociala normer.


RUM ljudisolerade BÄRBAR Demvox har SL ingen makt eller mänskliga och tekniska resurser för att veta, kontrollera eller godkänna all information, innehåll, produkter eller tjänster som tillhandahålls av andra webbplatser som har etablerat länkar till "Web Site". RUM ljudisolerade BÄRBAR Demvox övertar SL inget ansvar för någon aspekt av "Web site" som etablerar en länk till "Web Site", i synnerhet, exempel och inte begränsning, dess funktion, tillgång till data , information, filer, kvalitet och tillförlitlighet i sina tjänster, sina egna länkar och / eller någon av dess innehåll i allmänhet.

IX) PRIVATPOLITIK.
Sekretesspolicyen för SPORTS SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL bestäms av bestämmelserna i dokumentet DATABESKYTTNINGSPOLITIK.

X) VARNING OCH ÄNDRING.
10.1. RUM ljudisolerade BÄRBAR Demvox, SL kan ändra villkoren häri, helt eller delvis, publicera någon förändring på samma sätt detta juridiska meddelande visas eller genom någon meddelande till användare.
10.2. Den tillfälliga giltigheten av detta juridiska meddelande sammanfaller därför med tiden för dess exponering tills de helt eller delvis ändras, vid vilken tidpunkt det ändrade rättsliga meddelandet blir giltigt.
10.3. Utan hinder av bestämmelserna i särskilda villkor, mellanslag ljudisolerade BÄRBAR Demvox, SL kan säga, stänga av eller avbryta när som helst utan förvarning, tillgång till innehållet på sidan, utan möjlighet för användaren att kräva ersättning några.

____________________________________________________________________________________

COOKIES POLICY

Denna webbplats, som de flesta webbplatser använder cookies för att förbättra och optimera användarupplevelsen. Nedan finns detaljerad information om vad som är "cookies", som använder den här typen webbplats, hur du kan stänga av dem i din webbläsare och hur man specifikt blockera installationen av tredjepartscookies.

Vad är cookies och HUR ANVÄNDS PÅ WEBBEN?

Cookies är filer som webbplatsen eller applikationen du använder installerar i din webbläsare eller på din enhet (Smartphone, surfplatta eller ansluten tv) under din recoDe går igenom sidorna eller applikationen och tjänar till att lagra information om ditt besök. Liksom de flesta webbplatser på internet använder företaget DEMVOX ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES, på sin webbplats www.demvox.com Cookies för att:

• se till att webbsidor kan fungera
· Förvara dina inställningar, till exempel språk eller om du har valt teckenstorleken.
· Känn din webbupplevelse.
Recopelare med anonym statistisk information, till exempel vilka sidor du har tittat på eller hur länge du har varit i våra media.

Användandet av cookies gör att vi kan optimera din navigering, anpassa den information och tjänster som erbjuds till dina intressen, för att ge en bättre upplevelse när du besöker oss. PLATSER DEMVOX ljudisolerade använder cookies för att fungera, anpassa och underlätta maximal användar navigering.

Cookies är endast i samband med en anonym användare och din dator / enhet och ger inte referenser som avslöjar personuppgifter. När som helst kan du komma åt din webbläsares inställningar för att modifiera och / eller blockera installationen av cookies som skickas av webb www.demvox.com, utan att hindra åtkomst till innehållet. Dock kan kvaliteten på driften av tjänster påverkas.

Användare som slutför registreringsprocessen eller inloggad med dina inloggningsuppgifter kommer att ha tillgång till individanpassade tjänster anpassade till deras personliga preferenser enligt uppgifter i samband med registrering och lagras i cookie i din webbläsare.

E-postmeddelandet marknadsföring verktyg företag LJUDISOLERA SPACE DEMVOX använda små osynliga bilder för användare som ingår i e-postmeddelanden. Denna teknik gör det möjligt för oss att veta om en mail har läst eller inte, vilket datum, IP-adress varifrån det har hörts, etc. Med denna information, genomförde vi statistiska och analytiska studier om sändande och mottagande e-post för att förbättra utbudet av tjänster som användaren är tecknade och tillhandahålla information som kan vara av intresse.

DÄRFÖR är viktiga kakor?

· Från en teknisk synvinkel, gör det möjligt webbplatser för att arbeta mer flexibelt och anpassas till användarens preferenser, såsom lagring av språk, valuta eller upptäcka infart.
· Etablera säkerhet och säkerhetsnivåer som förhindrar eller försvårar cyberattacker mot webbplats eller dess användare.
· De tillåter mediechefer att känna till statistiska data recoStaplade i kakor för att förbättra kvaliteten och upplevelsen av deras tjänster.
· De tjänar till att optimera reklam vi visa användare, erbjudande som bäst passar deras intressen.

Vilka olika typer som kan använda cookies på webben?

· Sessionen upphör när användaren lämnar sidan eller stänger webbläsaren, det vill säga är aktiva under hela besöket på webbplatsen och därför raderas från datorn att sluta.
· Permanent upphöra när syftet för servering eller när du manuellt radera uppfyllda, har deletion datum och som vanligen används i online-inköpsprocessen, anpassningar eller registrering, för att slippa att ständigt ange vår lösenord.

Å andra sidan, beroende på vem som är den enhet som hanterar datorn eller domänen som cookies skickas och behandla de data som erhållits, kan vi skilja mellan egna och tredjepartscookies.
· Party kakor är de cookies som skickas till din dator och köra uteslutande av oss till det bättre fungerande webbplats. Den information vi samlar in används för att förbättra kvaliteten på vår service och din upplevelse som användare.
· Om du interagera med innehållet på vår webbplats kan också ställa in cookies från tredje part (till exempel, trycka på eller titta på videoklipp som lagras på en annan webbplats sociala medier knappar), som är de som fastställts av en annan domän på vår hemsida. Vi kan inte komma åt data som lagras i cookies från andra webbplatser när du surfar webbplatser som nämns.

ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS INDIKERAR ATT KAN installera dessa typer av cookies:

Cookies prestandaförbättring
Denna typ av cookie kommer ihåg dina inställningar, till exempel poster placeras i en kundvagn (butik).

Kakor statistisk analys
Är de väl behandlas av oss / som eller tredje part, för att kvantifiera antalet besökare och statistiskt analysera användningen av webbtjänster som erbjuds. Tack vare dem kan du studera navigera Portalen och därmed förbättra utbudet av produkter och tjänster. Dessa cookies kommer inte förknippas med någon personuppgifter som kan identifiera användaren / a, som ger information om surfbeteende anonymt.

Kakor geolokalisering
Dessa cookies används av program som försöker geografiskt lokalisera status för din dator, smartphone, surfplatta eller tv är ansluten till, helt anonymt, ge innehåll och lämpliga tjänster.

Kakor rekord
Cookies rekord genereras när / användaren / a registrerats eller senare öppnade sin session, och används för att identifiera / a med följande mål:
- Håll användaren / a identifierade / ett sätt som, om du stänger en tjänst, webbläsare eller enhet (PC, smartphone, etc.) och, vid en annan tid eller på en annan dag, återinträder i tjänst, följ identifieras / a, vilket underlättar deras navigering utan att behöva identifiera sig. Denna funktion kan undertryckas om / användaren / trycka funktionen "Logga ut", "Exit" eller liknande så att denna cookie raderas och nästa gång du går in i tjänsten måste du vara inloggad identifierade / a.
- Kontrollera om / användaren / a är behörig / a för att få tillgång till vissa tjänster.

Reklam cookies
Är de väl behandlas av oss / som eller av tredje part, tillåter effektivt hantera annonsutrymme på vår hemsida, anpassa innehållet i annonsinnehållet eller tjänsten begärde användning av webbplatsen genomförs. Tack vare dem kan uppfylla Internet surfvanor hos användaren / till och displayannonsering i samband med sin navigationsprofil.

Andra tredjepartscookies
I vissa av våra sidor kan installeras tredje part cookies stöd för att hantera och förbättra de tjänster de erbjuder. Ett exempel på denna användning är länkarna till sociala nätverk för att dela vårt innehåll.

Vissa webbtjänster www.demvox.com, kan kontakterna användas med olika sociala nätverk: Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, etc. Genom att använda sociala register godkänner du det sociala nätverket för att lagra en beständig cookie. Denna cookie kommer ihåg ditt ID-tjänsten, vilket gör det mycket snabbare åtkomst vid efterföljande besök. Denna cookie kan elimineras, och även kan åsidosätta åtkomstbehörigheter DEMVOX tjänster SPACES ljudisolerade sekretessinställningar från visst socialt nätverk.

Hur ställer jag in min kakor?

När du surfar och fortsätta på vår webbplats samtycker du till användning av cookies för att de villkor som anges i denna policy Cookies. Tillgång till denna Policy Cookies vid tidpunkten för registrering så att användaren informeras, och trots att det kan utöva sin rätt att blockera, radera och neka användningen av cookies hela tiden ges.

I vilket fall som helst informerar vi er om att eftersom cookies inte krävs för användning av vår hemsida, kan du blockera eller inaktivera aktivera inställningen på din webbläsare som gör att du kan vägra installation av alla cookies eller några av dem. De flesta webbläsare tillåter praxis att varna för förekomsten av cookies eller att avvisa dem automatiskt. Om du fortfarande kan använda avvisar vår, även om användningen av vissa tjänster kan vara begränsad webbplats och därmed dess mindre tillfredsställande upplevelse på vår webbplats.

Här visar vi banden de stora webbläsarna och enheter så att du har all information för att se hur du hanterar cookies i din webbläsare.

Internet Explorer ™:
Version 5
http://support.microsoft.com/kb/196955/es
Version 6
http://support.microsoft.com/kb/283185/es
7 8 versionen
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Version 9
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Safari ™:
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Google ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
Firefox ™:http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Opera ™: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Android: http://support.google.com/android/?hl=es
Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
DEMVOX Sound Isolation Booths
Calle La Venta, 2.
P.I. Neinor Henares. Edificio 1, Nave 6.
CP 28880 Meco. Madrid. España
Tel: +34 918307209
email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


Gå med nu och hävdar bonus Will Hill bookmeker - wbetting.co.uk

Spanish Español